Doties uz galveno saturu

Izmantošanas noteikumi

Šis vietnes izmantošana

Vietni kontrolē un vada uzņēmums Laboratoire HRA Pharma (turpmāk tekstā «HRA Pharma»), kura galvenais birojs atrodas 200 Avenue de Paris, 92320 Châtillon, Francija (tālrunis: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Uz piekļuvi vietnei un tās izmantošanu attiecas šie Noteikumi un nosacījumi un visi piemērojamie normatīvie akti. Piekļūstot šai vietnei un izmantojot to, jūs bez ierobežojuma vai atrunām piekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Uzņēmums HRA Pharma patur tiesības laiku pa laikam bez brīdinājuma mainīt šos Noteikumus un nosacījumus, ja tas nepieciešams, tādēļ iesakām tos regulāri pārbaudīt.

Šī vietne ir publiski pieejama.

Šī vietne nav paredzēta, lai to izmantotu kā medicīniskas konsultācijas vai viedokļa avotu. Neko no šajā vietnē minētā nekādā gadījumā nedrīkst izmantot medicīniskās diagnozes noteikšanai; to var darīt tikai konsultējoties ar kvalificētu ārstu.

 

Saturs un atbildība

Šī vietne ir radīta, lai sniegtu vispārīgu informāciju par tulznām, aukstumpumpām, varžacīm, kājas īkšķa deformāciju, ādas sabiezējumiem, saplaisājušiem papēžiem; kā tos ārstēt un novērst, un ietver informāciju par Compeed produktu priekšrocībām. Tā ir izstrādāta saskaņā ar starptautisko noteikumu principiem.

Jūs piekrītat, ka piekļuve šai vietnei un vietnes un tās satura izmantošana ir jūsu pašu atbildība. Uzņēmums HRA Pharma un jebkura puse, kas iesaistīta vietnes izveidē, izstrādē vai tās nodrošināšanā, ar šo atsakās no:

  • visiem nosacījumiem, garantijām un citiem noteikumiem, kas citādi var būt ietverti saskaņā ar statūtiem, vispārpieņemtajiem likumiem vai taisnīguma likumiem;
  • jebkādas atbildības par visiem tiešiem, netiešiem vai izrietošajiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas kādam lietotājam radušies, piekļūstot šai vietnei, izmantojot to vai nespējot to izmantot, vai saturā iekļauto kļūdu vai iztrūkumu dēļ.

Uzņēmums HRA Pharma neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kurus radījis  izplatīts pakalpojumatteices uzbrukums, vīrusi vai cits tehnoloģiski kaitniecisks materiāls, kas, jums izmantojot vietnē audio, video, datus vai tekstu vai cita vientnes aspekta dēļ  var inficēt jūsu datoraprīkojumu, datorprogrammas, datus vai citu īpašumā esošu materiālu.

 

Reģistrācija un konfidencialitāte

Uzņēmums HRA Pharma respektē savas vietnes reģistrētos lietotājus, un lietotājiem ir jāaplūko konfidencialitātes politika saistībā ar izpaušanu kas attiecas uz jūsu personas informācijas iegūšanu un izmantošanu.

 

Preču zīmes un logotipi

Jūs nekādā veidā nedrīkstat izmantot šajā vietnē izmantotās preču zīmes un logotipus.

 

Autortiesības

Uzņēmums HRA Pharma ir visu vietnē esošo autortiesību īpašnieks vai licenciāts. Visas šādas tiesības ir rezervētas. Jūs varat lejupielādēt un glabāt savā diskā vai drukātā veidā vienā kopijā materiālu, kas publicēts šajā vietnē, tikai savām personiskām, nekomerciālām vajadzībām, ja nenoņemat nevienu autortiesību vai īpašumtiesību paziņojumu. Jūs nekādā citā veidā nedrīkstat kopēt, izplatīt, demonstrēt, lejupielādēt, mainīt, pārpublicēt, pārsūtīt vai izmantot visu vai daļu no materiāla bez uzņēmuma HRA Pharma iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Jūs citā tīmekļa serverī nedrīkstat atspoguļot visu vai daļu no uzņēmuma HRA Pharma šajā vietnē publicētā materiāla, un jūs nedrīkstat kopēt nekādu grafisko materiālu, kas publicēts šajā vietnē.

Nekas no šeit minētā netiks interpretēts kā tāds, kas netieši, ar estoppel sertifikātu vai kā citādi piešķir jebkādu licenci vai tiesības saskaņā ar jebkuru uzņēmuma HRA Pharma vai jebkuras trešās puses patentu vai preču zīmi. Izņemot iepriekš skaidri norādīto, nekas no šeit ietvertā netiek uztverts kā licenci vai tiesību piešķirošs nevienam autortiesību darbam, kuram uzņēmums HRA Pharma ir īpašnieks vai licenciāts.

 

Tiesību paturēšana

Uzņēmums HRA Pharma patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt vai dzēst materiālu no šīs vietnes.

 

Spēkā esošie likumi

Francijas likumi regulē šos Noteikumus un nosacījumus un to interpretāciju, un Francijas tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija, risinot strīdus, kas radušies no šiem Noteikumiem un nosacījumiem vai to saistībā.

 

Dažādi

Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu nolikumiem tiek uzskatīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, tad šāds nolikums ir jānodala, neietekmējot visu pārējo nolikumu derīgumu, likumību vai spēkā esamību. Izņemot iepriekš skaidri norādīto, šie Noteikumi un nosacījumi veido visu līgumu starp jums un uzņēmumu HRA Pharma attiecībā uz šīs vietnes un tās satura izmantošanu.

 

Pēdējo reizi atjaunināts: 2018. gada 11. decembrī