Doties uz galveno saturu

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Uzņēmums Laboratoire HRA Pharma (turpmāk tekstā «HRA Pharma») pievērš īpašu uzmanību personas datu un konfidencialitātes aizsardzībai un apņemas to ievērot šādu pamatvērtību ietekmē: respektēt indivīdu vēlmes saistībā ar viņu personas datu izmantošanu, veidot un saglabāt mūsu klientu un citu iesaistīto personu vai organizāciju uzticību, novērst ar personas datiem un konfidencialitāti saistītus bojājumus, un darboties atbilstoši normatīvajiem aktiem saistībā ar personas datu aizsardzību.

Uzņēmums HRA Pharma nodrošina tiešsaistes pakalpojumus ar mērķi sniegt informāciju par veselību un mūsu produktiem.

Ar šo Konfidencialitātes politiku uzņēmums HRA Pharma, darbojoties kā Kontrolieris, apņemas apstrādāt jūsu personas datus ar lielu rūpību un tikai tādiem mērķiem, kādiem personas dati ir iegūti, saskaņā ar HRA galvenajām vērtībām un piemērojamajiem likumiem, jo īpaši Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula (ES) 2016/679).

Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz tīmekļa vietnē www.compeed.com (“Tīmekļa vietne”) iegūtajiem personas datiem.

Terminiem “Personas dati”, “Apstrāde”, “Kontrolieris”, “Apstrādātājs”, “Datu aizsardzības iestāde” ir definīcijas, kas sniegtas Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula (ES) 2016/679) 4. punktā.

 

1. Informācija par jums, kas iegūta, kad jūs piekļūstat šai tīmekļa vietnei

 • Dati, ko jūs tieši kopīgojat, sazinoties ar mums: iegūto datu galvenās kategorijas ir jūsu e-pasta adrese, jūsu e-pasta saturs un mūsu atbilde.
 • Informācija par jums, kas iegūta, kad jūs piekļūstat šai tīmekļa vietnei: šie dati tiek iegūti, izmantojot tīmekļa vietni, jums tos aktīvi nesniedzot, pateicoties vairākām tehnoloģijām, jo īpaši interneta protokola (IP) adresēm, sīkdatnēm, interneta tagiem, pārlūkošanas datiem. Galvenās iegūto datu kategorijas ir:
  • Domēns un serveris (resursdators), no kura jūs piekļūstat šai tīmekļa vietnei internetā;
  • Tīmekļa vietnes adrese, no kuras piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei, tikai kļūdas gadījumā;
  • Datums, laiks, šīs tīmekļa vietnes apmeklējuma ilgums un visbiežāk apmeklētās lapas;
  • Jūsu interneta protokola (IP) adrese;
  • Jūsu datora operētājsistēma un jūsu tīmekļa pārlūka informācija.

Plašāku informāciju par uzņēmuma HRA Pharma sīkdatņu izmantošanu lasiet mūsu Sīkdatņu politikā tīmekļa vietnes apakšdaļā. Šajā Sīkdatņu politikā jūs atradīsit informāciju par to, kā atspējot visas sīkdatnes, ja nepiekrītat to izmantošanai.

 

 

2. Kādi ir apstrādes mērķi un juridiskais pamatojums?

Mērķi Juridiskais pamatojums
Jūsu jautājumu pārvaldīšana un atbildes uz tiem Savu juridisko pienākumu izpilde un likumisko interešu ievērošana, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem
Mūsu komercvajadzībām, jo īpaši datu analīzei, auditiem, jaunu produktu attīstībai, mūsu tīmekļa vietnes uzlabošanai, mūsu produktu un pakalpojumu uzlabošanai, tīmekļa tendenču izmantošanas noteikšanai, tīmekļa vietnes pielāgošanai saskaņā ar jūsu gaumi un mūsu reklāmas kampaņu efektivitātes noteikšanai Savu likumisko interešu ievērošanu, lai veidotu mūsu attiecības ar jums
Tīmekļa vietnes pārvaldīšana un nodrošināšana (lūdzu, skatiet mūsu sīkdatņu politiku) Mūsu likumiskās intereses tīmekļa vietnes nodrošināšanai
Statistikas datu apkopošana saistībā ar tīmekļa vietnes izmantošanu (lūdzu, skatiet mūsu sīkdatņu politiku), lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes kvalitāti Jūsu piekrišana
Saņemtās informācijas par blakusparādībām vai kvalitātes sūdzībām pārvaldīšana

 

Atbilstība mūsu juridiskajiem pienākumiem

 

3. Kas ir jūsu personas datu saņēmēji?

Piekļuve jūsu personas datiem ir atļauta tikai pilnvarotām personām uzņēmumā HRA Pharma. Šīs personas ir tās, kurām piekļuve šādiem datiem ir nepieciešama viņu darba veikšanai.

Papildus augstāk minēto saņēmēju kategorijām uzņēmums HRA Pharma pārsūtīs jūsu personas datus saviem pilnvarotajiem Apstrādātājiem, kuri apstrādās jūsu personas datus uzņēmuma HRA Pharma vārdā. Klientu aprūpes pārvaldīšanā iesaistītie apstrādātāji ir CPM France un RNI Conseil.

Uzņēmums HRA Pharma sniegs jūsu personas datus atbilstošajām varas iestādēm, kā to pieprasa piemērojamie likumi.

Katrā gadījumā jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar personas datiem piemērojamajiem likumiem un jo īpaši saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679.

 

4. Cik ilgi tiks glabāti jūsu personas dati?

Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem informācija, kas iegūta, kad jūs piekļūstat tīmekļa vietnei, netiks glabāta ilgāk kā divus gadus.

Glabāšanas periods saistībā ar jūsu personas informāciju ir:

 • līdz 3 gadiem, ja personas dati tiek apstrādāti tīmekļa vietnes pārvaldīšanai un darbības nodrošināšanai, statistikas datu vākšanai par tīmekļa vietnes izmantošanu;
 • līdz 10 gadiem pēc pēdējās produkta partijas komercializēšanas, ja personas dati tiek apstrādāti par blakusparādībām vai kvalitātes sūdzībām saņemtās informācijas pārvaldīšanai.

 

5. Pārsūtīšana ārpus Eiropas Ekonomikas zonas

Personas dati netiks apstrādāti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Ārpus Eiropas Ekonomikas zonas var apstrādāt tikai apkopotus vai anonimizētus datus.

 

6. Drošība

Uzņēmums HRA Pharma veiks atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu nepieciešamo drošības līmeni saistībā ar radušos risku un pasargātu jūsu personas datus no nepilnvarotas piekļuves, publiskošanas, mainīšanas vai iznīcināšanas.

 

7. Kādas ir jūsu tiesības? Kā varat tās izmantot?

Saskaņā ar Datu aizsardzības likumu, jo īpaši Regulu (ES) 2016/679, jums ir vairākas tiesības saistībā ar jūsu personas datiem. Šīs tiesības ir:

 • Piekļuves tiesības – jūs varat pieprasīt, lai jums ļauj apskatīt personas informāciju, kas par jums ir uzņēmuma HRA Pharma rīcībā. Saistībā ar pieprasījumu uzņēmums HRA Pharma var pieprasīt īpašu informāciju par jums, lai ļautu mums apstiprināt jūsu identitāti un piekļuves tiesības, kā ar meklēt un nodrošināt jums personas informāciju, kura uzņēmumam HRA Pharma ir par jums. Gadījumā, ja nevaram jums nodrošināt piekļuvi jūsu personas informācijai (piemēram, personas informācija ir iznīcināta, dzēsta vai padarīta anonīma), mēs jūs informēsim par iemesliem.
 • Personas informācijas labošana vai dzēšana – uzņēmums HRA Pharma darbojas, lai nodrošinātu, ka tā īpašumā esošā personas informācija ir precīza, aktuāla un pilnīga. Ja uzskatāt, ka personas informācija, kas uzņēmumam HRA Pharma ir par jums, ir nepareiza, neprecīza, nepilnīga vai novecojusi, jūs varat pieprasīt šīs informācijas pārskatīšanu vai labošanu. Ja tiek konstatēts, ka personas informācija ir neprecīza, nepilnīga vai novecojusi, mēs to pārskatīsim.
 • Piekrišanas atsaukšana – ja esat sniedzis(-gusi) piekrišanu savu datu apstrādei, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, kas neietekmēs apstrādes likumību pirms jūsu piekrišanas atsaukšanas.
 • Iebildums pret apstrādi – jums ir iespēja iebilst pret savu personas datu apstrādi, tostarp profilēšanu, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, kā to nosaka Datu aizsardzības likums. Ja profilēšana ir saistīta ar tiešo mārketingu, jums vienmēr ir tiesības iebilst.
 • Apstrādes ierobežošana – dažos gadījumos jums ir tiesības iegūt no mums apstrādes ierobežojumu, kā to nosaka datu aizsardzības likums.
 • Datu pārnesamības tiesības – jums ir tiesības saņemt personas datus, kurus esat mums sniedzis(-gusi) strukturētā, vispārīgi izmantojamā un mašīnnolasāmā formātā, ja apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu vai līgumu. Jums ir arī tiesības lūgt mums to pārsūtīt citam jūsu izvēlētam datu kontrolierim.
 • Sūdzības – jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības varasiestādei, ja uzskatāt, ka uzņēmums HRA Pharma nav ievērojis VDAR prasības saistībā ar jūsu personas datiem

Ja vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sūtiet pieprasījumu uz e-pastu dataprivacy@hra-pharma.com vai pa pastu Laboratoire HRA Pharma, 200 avenue de Paris, 92320 Châtillon, France, norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī pievienojot savas identifikācijas kartes kopiju.

Ja jums ir neatrisinātas problēmas, jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē savā mītnes vai darba valstī, vai vietā, kur radies pārkāpums.

 

Spēkā stāšanās datums: 2018. gada 11. decembris